page_banner

215 216 217

  • Pearls интерференция слюда порошок иридесцент пигмент

    Pearls интерференция слюда порошок иридесцент пигмент

    Иридесценттүү пигмент тромбоцит формасындагы субстраттан турган жана анын үстү менен капталган (а) субстрат менен чектеш катмар, бул катмар Ce, Sn же Fe оксиддердин бир же бир нечесинен турган металл оксидинин катмары болуп саналат жана пигмент бир же бирден турат. Sn, андан кийин Ti келген металл оксиди катмарларынын дагы кайталануучу жыйындысы, же (б) Sn оксидинин жана андагы Ti оксидинин катмар бирдиги, бирдик бир же бир нече жолу кайталанат.